X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar

TR Gerekli Belgeler

TR Gerekli Belgeler

.tr domainleri belge gerektiren(belge ile kayıt edilen) ve belge gerektirmeyen(başvuru yapıldığında direkt aktif olan) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Belge gerektiren .tr domainler için başvuru işlemi yapıldıktan sonra ilgili belgeler sisteme yüklenir. Belgeler değerlendirilip onay alığında domain kaydı tamamlanacak ve aktif olacaktır. Belge gerektirmeyen .tr domainler herhangi bir değerlendirmeye tabii tutulmaksızın başvuru yapıldığı an aktif edilirler.

Belge Gerektiren .TR Domainler;

.com.tr / .org.tr / .av.tr / .k12.tr / .edu.tr / .net.tr / .bel.tr / .dr.tr / .pol.tr belge gerektiren domainlerlerdir. Bu domainler için gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur. 

.COM.TR İçin Gerekli Belgeler

.com.tr alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.

Firmanız Kurumsal Firma ise Gerekli Belgeler :

 • Son 5 yıla ait Ticaret sicil gazetesi veya son 6 aya ait faaliyet belgesi
 • İmza sirküleri
 • Alan adı tahsis formu (Boş kısımlar doldurulup diğer belgelerle birlikte iletilmelidir)

Firmanız Kurumsal Şahıs Firması ise Gerekli Belgeler :

 • Son 6 aya ait Faaliyet Belgesi veya Oda kayıt sureti
 • İmza sirküleri
 • Alan adı tahsis formu (Boş kısımlar doldurulup diğer belgelerle birlikte iletilmelidir)

Marka ile alınacak ise Gerekli Belgeler :

 • Marka belgesi veya başvuru belgesi
 • İmza sirüleri (firma üzerine ise)
 • Kimlik fotokopisi (şahıs üzerine ise)
 • Alan adı tahsis formu (Boş kısımlar doldurulup diğer belgelerle birlikte iletilmelidir)

Not1: .tr uzantılı domainler maksimum 5 yıl satın alınabilir. 5 yıl tescil edilmesini tavsiye ederiz.
Not2: Marka tescil belgeniz yoksa bizim ile iletişime geçebilirsiniz, uygun fiyatlar ile marka tescil işlemini yapabiliriz.

.biz.tr / .info.tr / .web.tr / .tv.tr uzantılı domainleri belgesiz kaydedebilirsiniz.

.ORG.TR İçin Gerekli Belgeler

.org.tr alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.

 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
 • Alan adı tahsis formu (Boş kısımlar doldurulup diğer belgelerle birlikte iletilmelidir)

.AV.TR İçin Gerekli Belgeler

.av.tr alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.

 • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.
 • ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.
 • Alan adı tahsis formu (Boş kısımlar doldurulup diğer belgelerle birlikte iletilmelidir)

.K12.TR İçin Gerekli Belgeler

.k12.tr alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.

 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.EDU.TR İçin Gerekli Belgeler

.edu.tr alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.

 • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.NET.TR İçin Gerekli Belgeler

.net.tr alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.

Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin ".tr" Alan Adları Yönetimi'ne iletilmesi yeterli olacaktır.

 • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
 • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
 • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).

.BEL.TR İçin Gerekli Belgeler

.bel.tr alan adı alabilmeniz için bazı belgeler gerekmektedir.

 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

Alan Adı Tahsis Formu

Alan adı kayıt başvurunuzun gerçekleşebilmesi için yazılı ve imzalı onayınız gerekmektedir. Bunun için, aşağıda yer alan PDF yada .doc formatındaki başvuru formlarından birini doldurarak kuruluşunuzun antetli kağıdı üzerine yazdırmanız ve kaşeleyip imzalayarak tarafımıza göndermeniz beklenmektedir.

Sözü geçen formu doldururken lütfen aşağıdaki noktalara dikkat ediniz, aksi takdirde alan adı kayıt başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir.

 • Lütfen form üzerinde eksik bilgi bırakmayınız.
 • Formu kuruluşunuzun antetli kağıdı üzerine yazdırmanız ya da doldurmanız gerekmektedir.
 • Lütfen kuruluş yetkilisinin ad/soyad bilgilerini girmeyi, kuruluş kaşesi basmayı ve imzalamayı unutmayınız.
 • Kuruluş adına yapılan başvurularda, başvuru sırasında yazılan kuruluş ünvanı ile form üzerine basılan kaşenin birebir aynı olması gerekmektedir. Aksi durumda, yapılan başvuru hatalı bilgi nedeni ile kabul edilmeyecektir.
 • Alan adı sahibinin kişi olması durumunda, formun elektronik ortamda doldurulup imzalanarak, ilgili kişinin kimlik fotokopisi ile birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
 • Formu tarafımıza adresi üzerinden web aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. (Not: WEB aracılığı ile yollanan formlar daha hızlı işlem görmektedir.)

Alan Adı Tahsis Formu (.DOC)

Top